امیر انصاری پور
 چاپ هشتمین مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله Wulfenia Journal

Wulfenia Journal

Vol. 21, Issue, 1, pp. 145-152, January, 2014

Polymorphism of Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae) in Lorestan Province, Iran

 

Biranvand, A1., Shakarami, J2., Ansari pour, A3*. (Corresponding author), Jafari, R4., Zare Khormizi1, M., Nazari, H5.

1. Department of Entomology, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars Province, Marvdasht, Iran.

2. Lorestan University, Plant Protection Department, Agricultural faculty, Khorramabad, Iran.

3. Department of Entomology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Tel: +989166674902   E-mail: Amir.ansari2010@gmail.com

4. Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran.

5. Expert Plant Protection of Khorramabad Agriculture and Natural Resources Research Center, Lorestan, Iran

Impact Factor: 0.267

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه بیستم دی ۱۳۹۲  |
  چاپ هفتمین مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله International Journal of Recent Scientific Research

International Journal of Recent Scientific Research

Vol. 4, Issue, 10, pp.1465-1469, October, 2013


BIOLOGICAL EFFECTS OF DIFFERENT TEMPERATURES ON VARIOUS STAGES COWPEA BEETLE CALLOSOBRUCHUS MACULATES FABRICIUS (COLEOPTERA: BRUCHIDAE)


Zamani1 .M, Ansari pour2*.A and Aghasi3 .K

1,2Agriculture faculty, Islamic Azad University, Khorramabad branch, Khorramabad, Iran

3Agriculture faculty, Islamic Azad University, Arak branch, Arak, Iran

Impact factor: 3/00


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲  |
 چاپ مقاله امیر انصاری پور در مجله International Research Journal of Applied and Basic Sciences

Polymorphism of Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) in central region of Iran

M. Zare Khormizi1, A. Ansari pour2*, A. Beiranvand3, H. Pourbehi4

1,3,4. Department of Entomology, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars Province, Marvdasht, Iran.

2. MSc. Graduated students of Agricultural Entomology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khorramabad branch, Khorramabad, Iran

* Corresponding author email: Amir.ansari2010@gmail.com


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲  |
  چاپ ششمین مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله International Journal of Current Research

Vol. 5, Issue, 08, pp.2072-2074, August, 2013

The biological differences between pupa of two species of ladybird Hippodamia variegata and Exochomus pubescens (Col.: Coccinellidae)

A. Ansari pour1*

1- Agriculture faculty, Islamic Azad University, Khorramabad branch, Khorramabad, Iran. Email: Amir.ansari2010@gmail.com

Impact factor: 1.125


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲  |
 چاپ مقاله امیر انصاری پور در مجله تحقیقات آقات گیاهی دانشگاه گیلان

تاثیر میزبان روی برخی از مشخصه‌های زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات

مهرنوش زمانی1، جهانشیر شاکرمی2، امیر انصاری پور3*

جلد2/شماره3/سال 1391


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲  |
 چاپ پنجمین مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله The journal of Animal and plant sciences

The Journal of Animal & Plant Sciences, 22(4): 2012, Page: 939-943

ISSN: 1018-7081

RECOGNITION OF LADYBIRD FAUNA (COL.: COCCINELLIDAE) IN THE ALFALFA FIELDS OF KHORRAMABAD

A. Ansari Pour* and J. Shakarami

*Department of Entomology, Agriculture Faculty, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad, Iran

Plant-Protection Department, Agricultural Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran

Corresponding Author E-mail: Amir.ansari2010@gmail.com

Impact factor: 0.638


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱  |
 شناسايي بخشي از فون کفشدوزک هاي (Col.: Coccinellidae) در استان البرز

فون کفشدوزک‌هاي باغات، مزارع و مراتع استان البرز در سال ١٣٨٩ مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق در مجموع ١١ گونه کفشدوزک متعلق به ٩ جنس شناسايي شد، گونه‌اي که با علامت * مشخص شده است براي فون استان جديد است...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱  |
 چاپ 2 عدد مقاله امیر انصاری پور در بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
در بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران که از تاریخ 4 - 7 شهریور ماه 1391 در شهر شیراز برگزار شد، 2 مقاله از بنده تحت عنوان:

1- شناسایی بخشی از فون کفشدوزک های (Col.: Coccinellidae) در استان البرز

2- شناسایی کفشدوزک های (Col.: Coccinellidae) درختان کاج و سرو شهرستان خرم آباد

ارائه گردید، در این کنگره تعداد زیادی از محققین برتر کشور در زمینه گیاه پزشکی حضور داشتند و به ارائه مقالات خود پرداختند.

|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱  |
 چاپ چهارمین مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله Life Science Journal

Study of Syrphid fly in Ilam province and the first report of Merodon hirtus (Hurkmans, 1993) for Iranian fauna

Mostafa Bedoreh1, Amir Ansari pour2*

1. Agriculture faculty, Department of Plant protection, Ilam University, Ilam, Iran.

2. Agriculture faculty, Islamic Azad University, Khorramabad branch, Khorramabad, Iran.

Amir.ansari2010@gmail.com


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱  |
 چاپ دومین مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله Life Science Journal

Density and sex ratio of seven spotted ladybird (Coccinella septempunctata) in three altitudes of Khorramabad district

Amir Ansari pour1*, Keyvan Aghasi, Mostafa Bedoreh

1- Agriculture faculty, Islamic Azad University, Khorramabad branch, Khorramabad, Iran. Email: Amir.ansari2010@gmail.com

2- Graduated student, Department of Entomology, Agriculture faculty, Islamic Azad University, Arak branch, Arak, Iran.

3- Agriculture faculty, Department of Plant protection, Ilam University, Ilam, Iran.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱  |
 چاپ مقاله امیر انصاری پور در مجله فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی

بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

امير انصاري‌پور1*، رضا وفايي شوشتري2، جهانشير شاكرمي3

 

1-  دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2- گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2- گروه گیاهپزشکی - دانشكده كشاورزي، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰  |
 چاپ مقاله ISI امیر انصاری پور در مجله Life Science Journal

Study of ladybirds (Col:Coccinellidae) in Khorramabad district and the first report of Hyperaspis

quadrimaculata (Redtenbacher 1844) for Iranian fauna

A. Ansari pour1, J. Shakarami2

1- Graduated University of Arak, Arak, Iran.

2- Faculty at the University of Lorestan, Khorramabad, Iran.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در یکشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۰  |
 تراكم و نسبت جنسي كفشدوزك هفت‌نقطه‌اي (Coccinella septempunctata) در ارتفاعات مختلف شهرستان خرم‌آباد
نمونه‌برداري از كفشدوزك هفت‌نقطه‌اي (Coccinella septempunctata) در سه ارتفاع 1700، 1800 و 1900 متری سطح دریا در منطقه ريگ‌سفيد بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد از تابستان تا پاييز سال 1388 انجام‌شد...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰  |
 كفشدوزك هيپوداميا Hippodamia variegata ‌Goeze, 1777

كفشدوزك هيپوداميا Hippodamia variegata ‌Goeze, 1777

Syn.: Adonia variegata

 

مشخصات:

حشره كامل نيمه بيضوي، بطول 5/3 تا 4 ميلي‌متر است، سر سفيد‌رنگ است، كه در كنار عقبي آن نوار پهن و سياه‌رنگي دو چشم را به يكديگر متصل مي‌كند. سر نسبت به سينه بطور مايل قرار گرفته و هيچ قسمتي از سر زير پرونوتوم پنهان نمي‌شود..........


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹  |
 شکم در کفشدوزک ها

شكم در كفشدوزك (Abdomen):

شكم 10 بندي است و در ناحيه پشتي 10 ترژيت قابل رويت وجود دارد كه تنها آخرين حلقه قابل رويت اسكلرتينه شده‌است...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹  |
 كفشدوزك 11 نقطه‌اي

كفشدوزك 11 نقطه‌اي

Coccinella 11-punctata L., 1758, p. 366.

Coccinella undecimpunctata: Schaeffer, 1912, p. 104.- Dobzhansky, 1931, p. 27 (in art).- Davis, 1932, p. 101.- Brown, 1940, p. 72.- Chapin, 1956, p. 155.- Belicek, 1976, p. 335.

Coccinella undecimpunctata undecimpunctata: Brown, 1962, p. 800.

Coccinella (Neococcinella) undecimpunctata: Savoyskaya, 1969, p. 104.- Iablokoff-Khnzorian, 1982, p, 357.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹  |
 عقایدی در مورد کفشدوزک ها
معروف‌ترين كفشدوزك در اروپا كه بيشترين توجه را به خود معطوف نموده است Coccinella است كه دست كم 15 قرن يا بيشتر است كه شناخته شده‌است....


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹  |
 کفشدوزک هفت نقطه ای

كفشدوزك هفت نقطه‌اي

Coccinella septempunctata. L

Coccinella 7-punctata L. 1758.

Coccinella septempunctata. Mulsant, 1846- Mulsant, 1850- Crotch 1874- Dobzhansky, 1926- Hoebeke and Wheeler, 1980- Duverger 1983- Gordon, 1985.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۸  |
 پدوژنز paedogenesis
 پدوژنز Paedogenesis

تعدادي از حشرات نابالغ داراي تخمدان‌هاي فعال مي‌باشند كه تخمك‌هاي آنها بصورت بكرزايي رشد مي‌كند، در اين نوع توليدمثل لارو يا پوره‌اي كه هنوز نابالغ است قادر به توليدمثل مي‌شود كه به آن پدوژنز گويند. در مگس‌هاي خانواده Cecidomyiidae اين حالت ديده مي‌شود...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸  |
 تاريخچه كنترل بيولوژيك

در برخي از كشورهاي جهان نظير ايالت متحده در كوه‌هاي كاليفرنيا، كه محل زمستان گذراني كفشدوزك Hippodamia convergenus است، بسياري از افراد كارشان ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۸  |
 کفشدوزک‌ها

خانواده کفشدوزک‌ها (Coccinellidae) از راسته Coleoptera یکی از مهمترین مجموعه‌های مفید در اکوسیستم‌های زراعی، باغی، جنگلی، مرتعی و حتی گلخانه‌ای به شمار می‌روند.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸  |
 كنه هاي پارازيتنگونا
زیر راسته پیش استیگمایان احتمالاً بیشترین تنوع بیولوژیکی را بین کنه‌ها داراست. قابلیت‌های تغذیه‌ای آنها از گیاه‌خواری تا قارچ‌خواری، جلبک‌خواری و پوسیده‌خواری تغییر می‌کند و انواع زیستگاه‌های انگی شامل ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در پنجشنبه دهم دی ۱۳۸۸  |
 کنترل بیولوژیک

هزاران حشره و كنه به مزارع، باغات، مراتع و جنگل‌ها حمله مي‌كنند ولي تعداد و يا خسارت اكثر آنها زير سطح زيان اقتصادي است. دلايل زيادي برای ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۸  |
 غدد دور‌كننده در حشرات:
اين غدد به فراواني در سر، قفس سينه و شكم بيشتر حشرات وجود دارد كه ترشحات آنها به سبب داشتن بوي زننده و نامطبوع موجب فرار و...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸  |
 غدد موم ساز در حشرات:
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه تمام حشرات مواد مومي توليد مي‌كنند كه هنگام پوست‌اندازي و تشكيل كوتيكول جديد، روي اپيكوتيكول بيروني را...
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۸  |
 خوردن حشرات توسط انسان
وزير كشاورزي هلند جبهه تبليغاتي جديدي را به راه انداخته و مردم را به خوردن حشرات دعوت مي‌كند...
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در چهارشنبه یکم مهر ۱۳۸۸  |
 ساختمان چشم حشرات

چشم حشرات از دو منطقه فعال متمايز تشكيل شده است که عبارت است از...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه بیستم شهریور ۱۳۸۸  |
 حشراتی که تولید نور می کنند
در 8 خانواده از 4 راسته حشرات نور توليد مي‌شود...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در جمعه سیزدهم شهریور ۱۳۸۸  |
 سطوح زندگی اجتماعی در حشرات
بسياري از رفتارها در حشرات تمايل به‌سمت زندگي اجتماعي را نشان مي‌دهد چراكه ...
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۸  |
 کشف روش جدید مبارزه با کنه واروا
به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه فلوریدا موفق به یافتن روشی جدید برای به دام انداختن انگل واروا شدند...
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر انصاری در چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۸  |
 
 
 
بالا